fbpx

โครงการก๊าซชีวภาพชุมชน ปตท.รับรางวัล Thailand Energy Award 2021

กลุ่ม ปตท.และเครือข่าย ร่วมดำเนินโครงการระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชนในหลายพื้นที่ ได้ผลดีทั้งลดมลภาวะ ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน และคว้ารางวัล Thailand Energy Award 2021