fbpx

PTT Station-บางจากฯ ขึ้นราคาน้ำมัน 30-50 สต./ลิตร

PTT Station-บางจากฯ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 50 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 30 สตางค์/ลิตร และกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 30 สตางค์/ลิตร

เติมด่วน! พรุ่งนี้ดีเซลขึ้น 30 สตางค์/ลิตร

-PTT Station บางจากฯ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดคงเดิม มีผล 4 ก.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

พรุ่งนี้น้ำมันลง 60 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ลด 40 สตางค์/ลิตร

PTT Station ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร มีผล 21 ส.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

ผู้ค้าแจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 20-40 สตางค์

PTT Station บางจากฯ ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 40 สตางค์ต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์ต่อลิตร มีผล 12 ส.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

น้ำมันขึ้นทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ขึ้น 20 สตางค์/ลิตร

PTT Station – บางจากฯ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร มีผล 28 ก.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

PTT Station-บางจากฯ ขึ้นราคาน้ำมัน 15-50 สต./ลิตร

PTT Station -บางจากฯ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 30 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 15 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 50 สตางค์/ลิตร มีผล 13 ก.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ปตท. จับมือ โออาร์ เปิดตัว SWAP & GO

ปตท.จับมือ โออาร์ เปิดตัว SWAP & GO ธุรกิจให้บริการสลับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จ รองรับการขยายตัวของผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันได้เปิดให้บริการสถานีสลับแบตเตอรี่แล้ว 22 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ

เติมด่วน! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น 40 สต./ลิตร

PTT Station และบางจากฯ ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 30 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ (3 ก.ค.64) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

1 2