fbpx

MENA พร้อมเริ่มซื้อขาย 7 ก.ค. นี้

บมจ. มีนาทรานสปอร์ต ผู้ให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จชั้นนำของประเทศ พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7 ก.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 880.80 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า “MENA”