fbpx

น้ำทะลักท่วมเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกระลอก 2

มวลน้ำป่าระลอกใหม่จากเทือกเขาสันกาลาคีรี ทำให้ระดับน้ำแม่น้ำสุไหงโก-ลกเพิ่มสูงขึ้น ล้นท่วมเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ระลอก 2

1 2 3 8