fbpx

เร่งดับไฟป่าราชบุรี เสียหายแล้วเกือบ 300 ไร่

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ฝ่ายความมั่นคง พร้อมฝ่ายปกครอง จ.ราชบุรี ระดมกำลังดับไฟป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี และเขตป่าสงวนแห่งชาติ อ.บ้านคา ส่งผลให้เกิดหมอกควันปกคลุมไปทั่วบริเวณ