fbpx

กองทัพเรือจัดกิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย ณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์

กองทัพเรือจัดกิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย ณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม สถานที่ซึ่งมีการชักธงชาติขึ้นเป็นแห่งแรกในสยามประเทศ

นายกฯ นำร้องเพลงชาติ วันพระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ที่ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในวันพระราชทานธงประจำชาติไทย และและเป็นวันครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

...