fbpx

ภาคเอกชนเตรียมยื่น 4 แนวทางต่อนายกรัฐมนตรี ช่วย SMEs

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หาแนวทางช่วยเหลือ SMEs ที่กำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ โดยเตรียมยื่นเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเร่งด่วน ในที่ประชุมศบค. พฤหัสบดีนี้ เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้ในสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้

1 2 3