fbpx

รถบรรทุกเกาหลีใต้ประท้วงกระทบผู้ผลิตชิปในจีน

โซล 14 มิ.ย.- สมาคมการค้าระหว่างประเทศเกาหลีของเกาหลีใต้เผยว่า การผละงานของคนขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าในเกาหลีใต้ได้กระทบต่อการขนส่งสารทำความสะอาดสำคัญที่ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรือชิปในจีน เป็นสัญญาณแรกว่าการผละงานนี้กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลกในการผลิตชิปแล้ว สมาคมฯ เผยว่า บริษัทเกาหลีใต้ที่ผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์หรือไอพีเอ (IPA) ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ล้างเวเฟอร์สำหรับผลิตชิป ประสบปัญหาในการขนส่งสารดังกล่าวไปยังบริษัทจีนที่ผลิตเวเฟอร์ให้แก่ผู้ผลิตชิป ทำให้มีไอพีเอส่งล่าช้ากว่ากำหนดแล้วราว 90 ตัน คิดเป็นปริมาณการขนส่งใน 1 สัปดาห์ ด้านแหล่งข่าวเผยว่า บริษัทปิโตรเคมีใหญ่แห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ขนส่งไอพีเอจากท่าเรือในเมืองยอซู ทางใต้ของประเทศได้เพียงจำนวนหนึ่ง เป็นสารที่ใช้ทำความสะอาดชิป จอแอลซีดี (LCD) และอีกหลายอย่าง สหภาพแรงงานคนขับรถบรรทุกสินค้าในเกาหลีใต้ผละงานมาตั้งแต่วันอังคารที่แล้ว เพื่อประท้วงราคาน้ำมันแพงและต้องการให้มีการรับประกันค่าจ้างขนส่งขั้นต่ำ สหภาพประกาศจะผละงานต่อไป หลังจากการเจรจารอบ 4 กับรัฐบาลไม่สามารถหาทางออกได้ และออกแถลงการณ์ประณามกระทรวงคมนาคมว่า ไม่ยอมเจรจาและไร้ความสามรถในการแก้ปัญหา อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์คาดว่า ผู้ผลิตชิปในเกาหลีใต้จะได้รับผลกระทบอย่างจำกัด เพราะทั้งซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ และเอสเค ไฮนิกซ์ ผู้ผลิตชิปที่มีรายได้ในปี 2563 มากอันดับ 2 และ 4 ของโลก เตรียมวัสดุในการผลิตไว้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ขณะที่กลุ่มล็อบบี้ของผู้ประกอบการรายย่อยออกแถลงการณ์ร่วมว่า การขนส่งสินค้าจำเป็นสะดุดไปหมด หากการผละงานยืดเยื้อจะกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ หลังจากที่ทางการเพิ่งยกเลิกมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมได้ไม่ถึง 2 […]