fbpx

เด็กไทยไอคิวเกิน 100 แล้ว

สธ.เผยผลสำรวจไอคิวเด็กไทยชั้น ป.1 ปี 2564 พบมีไอคิวเฉลี่ย 102.8 สูงขึ้นจากปี 2559 และเกินค่ามาตรฐาน 100 แล้ว ตั้งเป้าพัฒนาให้ถึง 103 ภายในปี 2570 ส่วนเด็กที่ไอคิวฉลาดมากเกิน 130 พบถึง 10.4% แต่ยังมีกลุ่มบกพร่องยังพบ 4.2% สูงกว่ามาตรฐาน ขณะที่อีคิวอยู่ในเกณฑ์ปกติ 83.4%