fbpx

โปรตุเกสงัดเคอร์ฟิวสู้ไวรัสอีก

โปรตุเกสประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถานหลัง 23.00 น. เจ้าหน้าที่ระบุโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มสูงขึ้นตั้งเเต่เดือน ก.พ.