fbpx

สมอ. จี้เอาผิด Shopee และผู้จำหน่ายเครื่องหรี่ไฟ โพสต์ขายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน

สมอ. เตรียมเชือดผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ หลังพบโพสต์จำหน่ายเครื่องหรี่ไฟไม่มี มอก. บนแอปพลิเคชั่นช้อปปิ้งออนไลน์ “Shopee” เร่งตรวจสอบขยายผล หากพบผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายทันที

สมอ.เตือนซื้อหม้อทอดไร้น้ำมันทางออนไลน์ ระวังไม่ได้มาตรฐาน

สมอ.เตือนผู้บริโภคซื้อหม้อทอดไร้น้ำมันทางออนไลน์ ระวังไม่ได้มาตรฐาน หลังพบขายเกลื่อน ไม่มีใบอนุญาต

ยื่นร้อง ยธ.ตรวจสอบกำไลEM ไม่ได้มาตรฐาน

ตัวแทนบริษัทเอกชนยื่นร้อง รมว.ยุติธรรม ตรวจสอบการเช่าอุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EM ที่กรมคุมประพฤตินำมาใช้กับผู้ถูกคุมประพฤติไม่ได้มาตรฐาน

วัคซีนไม่ได้มาตรฐานทำพิษสุนัขบ้าระบาด ร้อยเอ็ดพบสูงสุดในประเทศ

สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอย่างหนักในปีนี้ เนื่องจากวัคซีนนำเข้าไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ปีที่แล้วสุนัข และแมว พาหะนำโรคสำคัญ ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันทั้งประเทศ

เตรียมเอาผิดเทศบาลเชียงยืนสร้างประปาไม่ได้มาตรฐาน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจพบความผิดปกติมากกว่า 20 จุด ในงานก่อสร้างประปาหมู่บ้านของเทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สกอ.เร่งดำเนินการ 10 มหาวิทยาลัย หลักสูตร ป.โท-เอก ไม่มาตรฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยู่ระหว่างการดำเนินการกับ 10 มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ยังไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งนักวิชาการยังชี้ด้วยว่า “คุณภาพการศึกษา” ของไทยแย่ลง

ร้องเรียนปัญหาคอนโดมิเนียมไม่ได้มาตรฐาน

แต่ละปีมีข้อร้องเรียนการสร้างคอนโดมิเนียมไม่ได้มาตรฐานเข้ามาที่ สคบ.เพิ่มขึ้นทุกปี ล่าสุด ลูกบ้านคอนโดฯ ย่านซอยลาซาล ร้องเรียนว่าอาจมีการก่อสร้างผิดแบบ เกิดรอยร้าวมากมาย