fbpx

รมช.ศธ.ร่วมพิธี MOU โครงการพาน้องกลับมาเรียน

รมช.กนกวรรณ ร่วมพิธี MOU โครงการพาน้องกลับมาเรียน หวังเป็นจุดต่อยอดการรวมพลังสร้างความเท่าเทียม-เติมเต็มโอกาสทางการศึกษา ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโยบายของรัฐบาล

นายกฯเปิดประชุมACMECSเสนอแผนแม่บทจัดตั้งกองทุนระดมทุน

นายกฯเปิดประชุมACMECS Summit ครั้งที่8 อย่างเป็นทางการ เสนอจัดทำแผนแม่บทACMECSระยะ5 ปี ตั้งกองทุนระดมทุนพัฒนาโครงการ มั่นใจสร้างความเชื่องโยงในอนุภูมิภาคได้จริง