fbpx

มองออกหมายจับเบี้ยวค่าปรับใบสั่ง เพิ่มภาระศาล

“ทนายเชาว์” กางข้อกฎหมายสวนนครบาล ออกหมายจับ ไม่จ่ายค่าปรับใบสั่งจราจร ทำยาก เป็นภาระเกินควรต่อศาล เหตุเป็นคดีลหุโทษ แนะให้รณรงค์คนเคารพกฎจราจร