fbpx

แกลบ…นำมาผลิตไฟฟ้าได้ด้วยหรือ?

แกลบที่เหลือจากการสีข้าว ชาวบ้านนำไปขายให้โรงงานไฟฟ้า “พิจิตรไบโอ” ได้ราคาตันละ 1,800 จากที่เมื่อก่อนต้องจ้างทิ้ง ดีทั้งโรงสีและชาวนา ส่วนเเกลบดำนำไปต่อยอดให้ชาวบ้านปลูกข่าได้รายได้อีกช่องทาง

เชื่อหรือไม่? เปลือกมะพร้าวสามารถผลิตเป็นไฟฟ้าได้

ประเทศไทยปลูกมะพร้าวทั้งภาคใต้ ภาคกลางและทั่วทุกภาคของประเทศ เป็นสินค้าสำคัญที่นำมาแปรรูปได้หลายอย่าง แต่เศษวัสดุจากมะพร้าวล่ะ เราจะเอาไปทำอะไรได้บ้าง
เชื่อหรือไม่ เปลือกมะพร้าวสามารถผลิตเป็นไฟฟ้าได้