fbpx

ยอดเสียชีวิตจากไฟป่าที่สหรัฐ เพิ่มเป็น 74 คน

ยอดผู้เสียชีวิตจากไฟป่าแคลิฟอร์เนียทั่วทั้งรัฐเพิ่มเป็น 74 คนแล้ว และมีรายงานผู้สูญหายจากไฟป่าแคมป์อีกกว่า 1,000 คน เพิ่มจากเมื่อวันก่อน 631 คน