fbpx

ศาลสั่งรับ “ไกรเดช บุนนาค” เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

ศาลปกครองสั่งให้รับ “ไกรเดช บุนนาค” เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ชี้คำสั่งไม่รับสมัครเพราะถือหุ้นสื่อ ส่อไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องรักษาสิทธิ์ของประชาชน การเป็นผู้ว่าฯ กทม.ทำงานให้ประชาชนมากกว่าร้องค่าเสียหาย