fbpx

ซ่อมรางรถไฟสายใต้ใกล้แล้วเสร็จ จ.ปัตตานี

เจ้าหน้าที่กว่า 50 คน ระดมกำลังซ่อมแซมรางรถไฟบริเวณหมู่ที่ 8 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ที่ถูกคนร้ายลอบวางระเบิดเสียหาย จนต้องปิดการเดินรถตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา