fbpx

หลอกผู้ปกครองนักเรียนใหม่ โอนเงินผ่านแชทไลน์

วุ่นรับเปิดเรียน! ปรับพื้นฐานวันแรกนักเรียนใหม่ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา กลุ่มมิจฉาชีพแฝงเปิดกลุ่ม Line Open Chat หลอกผู้ปกครองโอนเงิน