fbpx

เร่งรัดโอนสินทรัพย์ รฟท.ให้บริษัทลูกบริหาร

“ศักดิ์สยาม” นั่งหัวโต๊ะประชุมเร่งรัดการโอนทรัพย์สิน รฟท. ให้บริษัทลูกบริหาร ขีดเส้นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 30 วัน เพื่อเดินหน้าตามเป้าหมาย 30 ปี สร้างรายได้ให้ รฟท. 600,000 ล้านบาท