fbpx

เชื่อบารมี “พล.อ.ประวิตร” พารัฐบาลผ่านซักฟอก

“สุชาติ” มั่นใจบารมี “พล.อ.ประวิตร” กาวใจพรรคเล็กไม่แตกแถว โหวตซักฟอกหนุนรัฐบาล ปัดตอบ “ร.อ.ธรรมนัส” อยู่หรือไป