fbpx

รร.สอนผู้หญิงขับรถในอัฟกานิสถานปิดหลังไร้ลูกค้า

โรงเรียนสอนผู้หญิงขับรถแห่งแรกของอัฟกานิสถานตัดสินใจปิดตัวเป็นการชั่วคราว เนื่องจากไม่มีคนสมัครเรียนเลย นับตั้งแต่กลุ่มตาลีบันขึ้นเป็นรัฐบาลปกครองประเทศเมื่อกลางเดือนสิงหาคม

ชัวร์ก่อนแชร์ : 4 สิ่งที่เขาลืมบอกในโรงเรียนสอนขับรถ จริงหรือ ?

บนสังคมออนไลน์แชร์คลิปแนะนำว่า มี 4 สิ่งที่เขาลืมบอกในโรงเรียนสอนขับรถ เรื่องนี้จริงหรือไม่ ? ติดตามจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์

ขนส่งทางบกหนุนเอกชนเปิดโรงเรียนสอนขับรถ

กรมการขนส่งทางบกสนับสนุนภาคเอกชนที่มีความพร้อมเปิดโรงเรียนสอนขับรถ หวังยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขอรับใบอนุญาต