fbpx

คลัสเตอร์ใหม่ รร.ปอเนาะ กระบี่ ติดวันเดียว 11 คน

จ.กระบี่ พบคลัสเตอร์ใหม่ โรงเรียนปอเนาะ ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม ติดเชื้อวันเดียว 11 คน สั่งปิดชั่วคราว 14 วัน เร่งตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงกว่า 900 คน