fbpx

ป่วนครบรอบวันก่อตั้งมูจาฮีดีนอิสลามปัตตานี ลอบบึ้มรถครูเสียหาย เจ็บ 1

คนร้ายลอบบึ้มรถครูโรงเรียนบ้านนาค้อ จ.ปัตตานี พังเสียหาย บาดเจ็บ 1 ราย จนท.เชื่อคนร้ายหวังสร้างสถานการณ์ป่วนวันครบรอบก่อตั้งกลุ่มมูจาฮีดีนอิสลามปัตตานี