fbpx

ชี้โรงงานในเอเชียกระทบแรงจากต้นทุนสูง-สายพันธุ์เดลตา

โรงงานในทวีปเอเชียได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและการระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่บดบังอุปสงค์อันแข็งแกร่งทั่วโลก และเน้นถึงความเปราะบางของการฟื้นตัวในภูมิภาคดังกล่าว