fbpx

3 สมาคมโรงงานน้ำตาล กดดันอินเดียยกเลิกมาตรการอุดหนุนส่งออกน้ำตาล

3 สมาคมโรงงานน้ำตาล จับมืออุตฯ ออสเตรเลีย กดดันอินเดียยกเลิกมาตรการอุดหนุนการส่งออกน้ำตาล กระทบไทยสูญเสียรายได้ส่งออกกว่า 1 หมื่นล้านบาท/ปี

โรงงานน้ำตาลประกาศซื้ออ้อย 1,000 บาท/ตัน ที่ความหวาน 10 ซี.ซี.เอส.

โรงงานน้ำตาลเชิญสมาคมชาวไร่อ้อยทั่วประเทศหารือ เสนอรับซื้ออ้อยสดคุณภาพดีในฤดูการผลิตปีถัดไปราคาตันละ 1,000 บาท ณ ค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. หวังสร้างแรงจูงใจเกษตรกร

ศกพ.ติดตามการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากโรงงานผลิตน้ำตาล-อ้อยไฟไหม้

ประธาน ศกพ. ลงพื้นที่ จ.อุทัยธานี ติดตามการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 จากโรงงานผลิตน้ำตาล และปัญหาอ้อยไฟไหม้

โรงงานน้ำตาลเริ่มหีบอ้อย ย้ำร่วมลดปัญหาอ้อยไฟไหม้

โรงงานน้ำตาล ออกสตาร์ทเปิดรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบช่วง 13 วันแรก ชี้คุณภาพอ้อยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สะท้อนความตั้งใจ มุ่งลดผลปัญหาอ้อยไฟไหม้

1 2