fbpx

แนะศูนย์เด็กเล็ก-โรงเรียน คุมเข้มสกัดโรคมือ เท้า ปาก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน คุมเข้มคัดกรองเด็กทุกวัน เพื่อสกัดโรคมือ เท้า ปาก หากพบเด็กมีไข้หรือมีอาการสงสัยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ให้หยุดเรียนและพาเด็กไปพบแพทย์ทันที

โรค มือ เท้า ปาก ในเด็กเล็ก

กรุงเทพฯ 9 พ.ย.-สถาบันสุขภาพเด็กฯ เป็นห่วงสุขภาพเด็กเล็ก แนะพ่อแม่ดูแลสุขอนามัย หมั่นสอนเด็กล้างมือบ่อย ๆ หากไม่จำเป็นไม่ควรพาไปในสถานที่แออัด ส่วนใหญ่เป็นโรคที่มีอาการไม่รุนแรง สามารถหายได้เองและยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือยารักษาเฉพาะ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคมือ เท้า ปาก มักพบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็ก ที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี และอาจพบได้ประปรายในเด็กโต โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กที่เลี้ยงตามเนอสเซอรี่ หรือ โรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก อาจพบได้บ่อย เพราะมีการสัมผัสของเล่นร่วมกัน โรคมือ เท้า ปาก สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีและอาจพบบ่อยในช่วงฤดูฝน ซึ่งโรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสในลำไส้ โดยเฉพาะไวรัสจะเข้าสู่ปากโดยการสัมผัสน้ำลาย น้ำมูก หรือน้ำตุ่มพองจากแผลของผู้ป่วย และหาก ไอ จาม รดกันก็สามารถติดต่อกันได้ นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากเด็กได้รับเชื้อไวรัส มือ เท้า ปาก 3 -6วัน จะเริ่มมีไข้ต่ำ อ่อนเพลีย […]