fbpx

เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้รื้อฟื้นช่องทางติดต่อกันอีกครั้ง

ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยวันนี้ว่า เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้กลับมารื้อฟื้นโทรศัพท์สายด่วนติดต่อกันอีกครั้งหลังจากตัดขาดการติดต่อกันไปก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยยามของผู้นำทั้งสองประเทศที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างกัน