fbpx

นายกฯ ถามฝ่ายค้านใครตัดงบฯ

นายกฯ โต้ ผู้นำฝ่ายค้านกล่าวหาตั้งงงบส่อโกง ท้าให้ฟ้องถ้ามีหลักฐาน ชี้ ตั้งวงเงินในงบลงทุน แต่ถูกกมธ.ตัดทอนลง ย้ำกระจายทุกพื้นที่ ไม่เหมือนอดีต ขู่ถ้าไม่เลือก ไม่ให้งบ