fbpx

อังกฤษตำหนิเมียนมาใช้อำนาจไล่ทูตออกจากสถานทูต

อังกฤษประณามรัฐบาลทหารเมียนมาที่ใช้อำนาจกลั่นแกล้งทูตเมียนมาให้ออกจากสถานทูต หลังจากที่เขาเรียกร้องให้ทางการปล่อยตัวนางออง ซาน ซู จี ผู้นำรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง