fbpx

ขึ้นไม่หยุด! กลุ่มเบนซินขยับอีก 80 สต. เว้น E85 ขึ้น 50 สต.

ผู้ค้าแจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 80 สตางค์/ลิตร ส่วน E85 ปรับขึ้น 50 สตางค์/ลิตร ขณะที่กลุ่มดีเซลทุกชนิด ราคาคงเดิม มีผลพรุ่งนี้ 7 พ.ค.

ขึ้น 3 วันติด เบนซิน-โซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 60 สตางค์/ลิตร

PTT Station บางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผล 5 มี.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

น้ำมันขึ้นทุกชนิด เบนซิน-โซฮอล์ ขยับ 60 สตางค์/ลิตร

PTT Station บางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซล ทุกชนิดปรับขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร มีผล 4 มี.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาเบนซินโซฮอล์ 50 สต./ลิตร

บางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.30 สตางค์ต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซล คงเดิม มีผล 6 ม.ค.64 เวลา 05.00 น.

ปตท.-บางจากฯ ขึ้นราคาน้ำมัน 20 – 40 สต./ลิตร พรุ่งนี้

ปตท.-บางจากฯ ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 20 สต./ลิตร ดีเซลคงเดิม มีผล 5 ก.พ. นี้