fbpx

อย. รุกจับมือแพลตฟอร์มสกัดกั้นโฆษณาออนไลน์ผิดกฎหมาย

อย. รุกจับมือเครือข่ายแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์และอีมาร์เก็ตเพลส สกัดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายทางออนไลน์ พร้อมพัฒนาระบบ AI ตรวจจับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพบนแพลตฟอร์ม เพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภค