fbpx

เวียดนามได้โมเดอร์นา 3 ล้านโดสบริจาคจากสหรัฐแล้ว

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟในเวียดนามแถลงว่า วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของโมเดอร์นาจำนวน 3 ล้านโดสที่สหรัฐบริจาคให้ผ่านโครงการโคแว็กซ์ มาถึงเวียดนามแล้ว