fbpx

เกาหลีเหนือยืนยันหนักแน่นไม่มีผู้ติดโควิด-19

ขณะที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 กำลังคุกคามชีวิตผู้คนทั่วโลก แต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับสูงเกาหลีเหนือยืนยันหนักแน่นว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเกาหลีเหนือ

1 2