fbpx

ยังน่าห่วง ยอดติดเชื้อวันนี้ 18,901 ราย เสียชีวิต 147 ราย

โควิดวันนี้ ยอดติดเชื้อยังน่าห่วง 18,901 ราย ยืนยันสะสม 623,322 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 18,590 ราย เสียชีวิตอีก 147 ราย

นิวไฮ! ติดเชื้อพุ่ง 18,912 ราย เสียชีวิต 178 ราย

โควิดวันนี้ นิวไฮ ยอดติดเชื้อพุ่ง 18,912 ราย ยืนยันสะสม 568,424 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 10,750 ราย เสียชีวิตอีก 178 ราย

ยังวิกฤติ ติดเชื้ออีก 15,376 ราย เสียชีวิต 87 ราย

โควิดวันนี้ ยังวิกฤติ ยอดติดเชื้อพุ่ง 15,376 ราย ยืนยันสะสม 483,815 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 6,782 ราย เสียชีวิตอีก 87 ราย

นิวไฮรายวัน ยอดติดเชื้อรวม 14,575 ราย เสียชีวิต 114 ราย

นิวไฮรายวัน โควิดวันนี้ยอดติดเชื้อพุ่ง 14,575 ราย ยืนยันสะสม 438,844 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 7,775 ราย เสียชีวิตอีก 114 ราย

หลักหมื่นต่อเนื่อง โควิดวันนี้ติดเชื้อพุ่ง 11,305 ราย เสียชีวิต 80 ราย

โควิดวันนี้ ยอดติดเชื้อพุ่ง 11,305 ราย ยืนยันสะสม 397,612 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 6,557 ราย เสียชีวิตอีก 80 ราย

โควิดยังหนัก ติดเชื้อรวม 11,784 ราย เสียชีวิต 81 ราย

โควิดวันนี้ ยังน่าห่วง ยอดติดเชื้อรวม 11,784 ราย ยืนยันสะสม 386,307 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 5,741 ราย เสียชีวิตอีก 81 ราย

โควิดวิกฤติ ป่วยตายสูงสุด ติดเชื้อทะลุหมื่น เสียชีวิต 141 ราย

โควิดวันนี้ วิกฤติ ป่วยตายสูงสุด ติดเชื้อรวม 10,082 ราย ยืนยันสะสม 363,126 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิตพุ่ง 141 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,327 ราย

โควิดวันนี้ ติดเชื้อใหม่ 9,539 คน เสียชีวิต 86 คน

สถานการณ์โควิดวันนี้ยังวิกฤติ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,539 คน เสียชีวิต 86 คน ขณะที่ผู้ฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 9 ล้านราย และเข็ม 2 กว่า 3 ล้านราย

1 2 3 6