fbpx

พบผู้ป่วยโควิดจากเลี้ยงโต๊ะแชร์มหาสารคามเพิ่มไม่หยุด

จ.มหาสารคาม พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 8 ราย รวมเป็น 16 ราย ทั้งหมดพัวพันกับการกินเลี้ยงโต๊ะแชร์ และลุกลามไปในกลุ่มครอบครัว-เพื่อน ทำให้จังหวัดต้องตั้งจุดตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงต่างๆ อีกหลายพันคน