โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2562

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จฯ มาทรงร่วมงานโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ณ อาคารภูมิสุวรรณ เขื่อนวชิราลงกรณ