fbpx

นายกฯ เปิดโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย

นายกฯ เปิดโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ชี้ หากมีความขัดแย้งจะทำให้ทุกอย่างล่าข้า ยันไม่เคยยึดติดอำนาจไปจนตาย

...