fbpx

จี้ นายกฯ ยกเลิกสัญญาโครงการ ท่อส่งน้ำ EEC

“ยุทธพงศ์” ยื่นหนังสือถึง นายกฯ เร่งยับยั้งลงนามสัญญาโครงการท่อส่งน้ำ EEC ชี้ ไม่ผ่านการประมูลแต่ใช้วิธีเชิญชวนเอกชน ส่อ ไม่โปร่งใส