fbpx

ร้องนายกฯ ยับยั้งลงนามสัญญาท่อส่งน้ำ EEC

“ยุทธพงศ์” ยื่นหนังสือถึงนายกฯ เร่งยับยั้งลงนามสัญญาโครงการท่อส่งน้ำ EEC ชี้ ไม่ผ่านการประมูลแต่ใช้วิธีเชิญชวนเอกชน ส่อไม่โปร่งใส