fbpx

GPSC-PEA ร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่

กรุงเทพฯ 10 พ.ค.- GPSC จับมือ PEA พัฒนาโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เพื่อนำมาใช้ในโครงข่ายระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมขยายแนวทาง เดินหน้าขยายผล สร้างโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ