fbpx

แห่นางแมว 4 จี เสริมกำลังใจชาวบ้านต่อสู้ภัยแล้ง

แล้งจัดยาวนาน! เกษตรกรชายแดนตากเดือดร้อนหนัก พึ่งความเชื่อโบราณ “แห่นางแมวขอฝน” สร้างความสามัคคีสนุกสนาน เสริมกำลังใจให้ชาวบ้านต่อสู้ภัยแล้ง