fbpx
ลุยตรวจ 4 จังหวัด แหล่งใหญ่เลี้ยงหมู

ลุยตรวจ 4 จังหวัดแหล่งใหญ่เลี้ยงหมู

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ส่งเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบฟาร์มสุกรใน 4 จังหวัดภาคกลางซึ่งมีฟาร์มสุกรจำนวนมาก เก็บตัวอย่างในฟาร์มตรวจสอบเชื้อก่อนโรคระบาด