fbpx

สกัดจับรถบรรทุก 3 คันลอบขนแร่ทรายแก้ว

ฝ่ายปกครองจันทบุรี สนธิกำลังกำนัน และชาวบ้าน สกัดจับรถบรรทุก 10 ล้อ 3 คัน ลักลอบขนแร่ทรายแก้ว ออกนอกโครงการรับเหมาขุดสระน้ำ เตรียมส่งขายให้โรงงาน