fbpx

ไต้หวันเพิ่มระดับมาตรการเฝ้าระวังโควิด

ไต้หวันเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกรุงไทเป และเมืองซินเป่ย์ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้ลุกลาม