fbpx

องค์กรสิทธิฯเตือนบราซิลเสี่ยงเผชิญซิการะบาดรอบใหม่

กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเตือนว่า ปัญหาด้านสุขอนามัยและน้ำเน่าเสียอาจทำให้เชื้อไวรัสซิกากลับมาแพร่ระบาดในบราซิลอีกครั้ง