fbpx

แจงแพทยสภาไม่มีอำนาจนำเข้าวัคซีน

เลขาธิการแพทยสภา แจงปมข่าวนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ ย้ำแพทยสภาไม่มีอำนาจนำเข้าวัคซีนได้ มีเพียง 5 หน่วยงาน ที่ได้รับสิทธิตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา “กรมควบคุมโรค- องค์การเภสัชฯ-สถาบันวัคซีนฯ-สภากาชาดไทย และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”