fbpx

เปิดแนวทางป่วยโควิด-19 รักษาตัวที่บ้าน

สถานการณ์การระบาดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยขยายวงกว้างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อจำเป็นต้องกักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation ให้ปลอดภัยต่อตนเองและครอบครัว ต้องทำอย่างไร ติดตามจากรายงาน