fbpx

ครม.ให้งบ 181.5 ล้าน หนุนเด็กเรียนดีจังหวัดชายแดนใต้

ครม.ไฟเขียวจัดงบ 181.5 ล้านบาท หนุนโครงการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดี มีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

อนุมัติ 407 ล้านเสริมทักษะเกษตรกร

ที่ประชุมครม.อนุมัติงบ 407 ล้านบาท ทำโครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพภาคเกษตรกรรม ช่วยคนได้รับผลกระทบโควิด-19 กลับคืนถิ่น

ปรับโฉมบ้านเอื้ออาทรเป็นบ้านเช่าผู้สูงอายุ

ที่ประชุมครม.เห็นชอบโครงการต้นแบบ “บ้านเคหะสุขเกษม” เปลี่ยนโฉมบ้านเอื้ออาทรที่ขายไม่ออกเป็นห้องเช่าราคาถูกเพื่อผู้สูงอายุ

ขยายช่วยแรงงาน-ผู้ประกอบการจังหวัดแดงเข้ม

ที่ประชุมครม.ขยายมาตรการช่วยเหลือแรงงานและผู้ประกอบการ 29 จังหวัดพื้นที่แดงเข้ม ปรับกรอบวงเงินเพิ่มเป็น 60,000 ล้านบาท

ขยายเวลาเว้นค่าธรรมเนียมร้านสปา สถานดูแลผู้สูงอายุ

ที่ประชุมครม.ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ร้านนวดสปาอีก 1 ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมสถานดูแลผู้สูงอายุ 2 ปี แม้รัฐต้องสูญรายได้กว่า 6 ล้านบาท

ครม.อนุมัติงบฟื้นฟูอันดามันกระตุ้นท่องเที่ยว

ครม.อนุมัติงบกว่า 2,000 ล้านบาท เดินหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ยกระดับให้ได้มาตรฐานสากล