fbpx

เริ่มพรุ่งนี้ ลงทะเบียนพักหนี้ ช่วย SME – รายย่อย

รัฐเดินหน้าแก้ปัญหาสินเชื่อ-ไกล่เกลี่ยเจ้าหนี้ อุ้มร้านค้า ร้านอาหารฝ่าวิกฤติ “โควิด” พรุ่งนี้เริ่มลงทะเบียนพักหนี้ ช่วย SME และรายย่อย ที่ต้องปิดกิจการตามมาตรการรัฐ

รัฐเดินหน้าแก้ปัญหาสินเชื่อ ช่วยรายย่อยฝ่าวิกฤติโควิด

รัฐเดินหน้าแก้ปัญหาสินเชื่อ-ไกล่เกลี่ยเจ้าหนี้ อุ้มร้านค้า/ร้านอาหารฝ่าวิกฤติโควิด พรุ่งนี้ (19 ก.ค.) เริ่มลงทะเบียนพักหนี้ ช่วย SME และรายย่อย ที่ต้องปิดกิจการตามมาตรการรัฐ