fbpx

โผล่อีกที่! เสาไฟเรือหงส์ เทศบาลตำบลหันคา ต้นละเกือบแสน

พบอีกที่เสาไฟลวดลายสวยงาม บริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลหันคา จังหวัดชัยนาท เป็นเสาไฟฟ้าประติมากรรมเรือหงส์ ราคาต้นละเกือบแสน ติดตั้งบนถนนหลัก